Joomla ThemesDeposit PokerNo Deposit Bonus
Home

Oznamy

Evidencia čakateľov

Jedálny lístok od 20.5 do 26.5.2019

Plánované aktivity v ZSS "BARACHA"

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti s poskytovanými soc. službami 2018

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Poskytovanie informácií

Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z

Výkon dohľadu nad ochranou os. údajov podľa § 44 ods. 8 zákona 18/2018 Z.z

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti s poskytovanými soc. službami 2017

Bardoňovník 03/2018- aktuálne číslo nášho časopisu

Bardoňovník 02/2018- predchádzajúce číslo nášho časopisu

Bardoňovník 01/2018- staršie číslo nášho časopisu

Bardoňovník 03/2017- staršie číslo nášho časopisu

Bardoňovník 02/2017- staršie číslo nášho časopisu

Bardoňovník 01/2017- staršie číslo nášho časopisu

Bardoňovník 03/2016 - staršie číslo nášho časopisu

Bardoňovník 02/2016 - staršie číslo nášho časopisu

Bardoňovník 01/2016 - staršie číslo nášho časopisu

Bardoňovník 03/2015 - staršie číslo nášho časopisu

Bardoňovník 02/2015 - staršie číslo nášho časopisu

Bardoňovník 01/2015 - staršie číslo nášho časopisu

Bardoňovník 03/2014 - staršie číslo nášho časopisu

Bardoňovník 02/2014 - staršie číslo nášho časopisu

Bardoňovník 01/2014 - staršie číslo nášho časopisu

Zariadenie podporovaného bývania v správach RTVS.